Samisk tro og mytologi

I følge samisk tro og mytologi finnes det guder og makter overalt rundt oss i naturen og i boligen. Tidligere var ofring til disse maktene en viktig del av den samiske hverdagen.

Kristningen på 1600- og 1700-tallet gjorde at troen ble presset inn i det skjulte og delvis glemt. Men en del forestillinger om de gamle gudene og åndene har overlevd til tross for misjonærenes anstrengelser, og noen ritualer holdes ennå i hevd.