Etnografisk materiale

J.A. Friis: Språkforsker og forfatter som blant annet ga ut ” Lappisk mythologi, eventyr og folkesagn ” (1871), som sammenfatter materiale fra 1700-tallet. " En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen " (1871) og den kjente skjønnlitterære boken ”Lajla” (1881).

Gustaf von Düben: Forfatter av "Om Lappland og Lapparna" (1873), det første egentlig etnografiske verket om samene.

Jacob Fellmann: Prest i Utsjok og Enare i 1819-1830. Forfatter av verket "Anteckningar under min vistelse i Lappmarken" (1906).

Gustaf Hallström: Svensk arkeolog som utga blant annet ” Kolalapparnas hotade existens” (1912) og ” Gravplatser och offerplatser i ryska lappmarken” ( 1922). Etterlot seg også en omfattende fotosamling.

Uno Holmberg-Harva: Forfatter av ”Lappalaisten uskonto” (1915), svensk utgave: ”Lapparnas religion”.

Samuli Paulaharju: Folkelivsgransker som beskrev samisk tradisjons-kunnskap og seider i Finland i blant annet ”Lappin muisteluksia” (1922) og ”Taka-lappia” (1927) (også utgitt under tittelen ”Porvoo” i 1956).

Just K. Qvigstad: Samlet en stor mengde samiske sagn og eventyr i 4-bindsverket ”Lappiske Eventyr og Sagn” I-IV (1927-1929).

Väinö Tanner: Forfatter av "Skolt-Lapparna" (1929), en mye anvendt kilde til kunnskap om skoltesamisk kultur.

Eliel Lagercrantz: Språkforsker som blant annet samlet fortellinger og joiker i indre Varanger. Disse er samlet i ”Lappishe Volksdichting” (1957-1963). Han etterlot seg også et stort fotoarkiv. Fortellingene og joikene ble nylig oversatt til moderne samisk og norsk, se VSMs Lagercrantz-prosjekt. I prosjektet ble melodiene til flere av joikene rekonstruert. Lytt til en av dem her .