Sáivu

Sáivu, sáiva, sávja (nordsamisk)
Sájvva (lulesamisk)
Saajve (sørsamisk)

Sáivu kan bety forskjellige ting, men knyttes ofte til en annen verden og de vesenene som har tilhold der.

I sørsamiske områder er saajve-vaerieh betegnelsen på de hellige fjellene, også kalt “arvefjell”. Åndene som holder til i disse fjellene kalles saajve eller saajve-ålmaj (sáivu-folk). Det er disse åndene som gir noaiden opplæring.

Sáivu brukes også om innsjøer eller vann med dobbel bunn. På den andre siden av den doble bunnen ligger sáivu-riket, der alt er større og bedre enn i menneskenes verden. Fisken i sáivu-vann er ekstra fin og feit, men kan være vanskelig å fange. Før ble det ofret til seider ved mange sáivu-vann.

Kilder:
Bäckman, Louise, 1975: Sájva.