Skriv ut!
 
Myter om hvorfor samene holder rein

En sørsamisk tradisjon forteller at samene først skulle ha elgen som sitt dyr. Men den holdt seg alltid rundt gammene og lot aldri samene være i fred. En gammel kvinne ba om at de skulle få et annet dyr som sprang bort fra gammen, så fikk de unge noe å gjøre. Dermed fikk samene den lettbeinte reinen i stedet.

I andre trakter trodde samene at elgene tilhørte Biejjen nieide (sørsamisk), Solens datter. En dag ble hun tatt til fange av en mann og fulgte med ham til lavvoen. Solens datter ga beskjed om at han ville få beholde både henne og elgene hvis han holdt seg inne i lavvoen i tre netter med røykhullet og åpningen bak i teltet tildekket. Han klarte det i to netter, men den tredje natten løftet han dekket av røykåpningen, fordi han ikke trodde det var så farlig. ”Mu attjen ja tittjen tjalmeh vuoinoh!” utbrøt Solens datter – ”Nå synes min fars og min mors øyne!”. Så forsvant hun opp og ut av røykåpningen og verken hun eller de tamme elgene kom noen gang tilbake.

Et lengre sagn om ”Solens datter” forteller også om hvordan samene begynte å holde tamrein.

I Pite lappmark mente man derimot at samene hadde fått både reinen, lavvoen, lassoen og skiene fra en annen verden, Saajve (sørsamisk).

Kilder:

Lundmark, Bo, 1979: Anders Fjellner – Samernas Homeros.

Lundmark, Bo, 1982: Skapelse och början i samisk saga och sägen, i Samefolket nr. 10.

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk