• discount acrobat xi pro www.aquaspasinc.com www.aquaspasinc.com buy windows server 2008 r2 standard cheap coreldraw suite x5
 •  
  Skriv ut!
   
  En tromme med sentralt solsymbol

  (Tromme nr. 8 fra Friis)

  Billedtekst: Tromme tegnet av ukjent forfatter som også har skrevet ned forklaringer på symbolene. Gjengitt av J.A. Friis i 1871:

  1. Gjærde, hvormed Renen indestænges naar den skal malkes
  2. Finnen gaar paa Jagt (red. anm.: ”finn” = same)
  3. Buoida, Hermelin
  4. Finnehytter Furuskov
  5. Oarre, Ikorn
  6. Billede af Runebommen selv, hvilket signum tilkjendegiver, om Runebommen spaar sandt
  7. En Fin kommer for at besøge den anden
  8. Fiskebaad med Garn bagefter
  9. Finnerne gaa paa Bjørnejagt
  10. Bjørnen
  11. Fugleeg
  12. Finnekone, som gaar til Staburet
  13. Fjeldet, hvor Rensdyrene gaa
  14. Staburet i Skoven, hvori Madvarer m.m. gjemmes
  15. Finnehytter i en anden Finneby
  16. Ulven efter Rensdyrene i Fjeldet
  17. Gud den Helligaand
  18. Ulv har gjort skade i andre Finners Hjord
  19. Elg
  20. Gud Fader
  21. Færgebaad
  22. Guds Søn
  23. Ristbalges, hvor der findes: a. Bumand, b. Bumands Hus, c. Ko, d. Gris
  24. En Ko, som staar der, for at man kan faa at vide, om mange Kjør skulle dø for Bumændene ved Foraarstid
  25. Hest og Rytter, for at man kan faa vide, om de gamle Heste skulle skydes af Bumændene, saaledes at Finnen faar Anledning til at flaa dem og beholde Kjødet til Spise
  26. Gandflue til at skade Kvæget med
  27. Kirke
  28. Bæver
  29. Gandflue til at skade Mennesker
  30. Finnen kjører i sin Renslæde
  31. Finnens Begravelsesplads i Fjeldet
  32. Finnens Kone
  33. og 35. De Mandspersoner, der vogte Ren
  1. Finnen leder efter vildfarende Rensdyr
  2. Djævelen
  3. Rensdyr, som er blevet borte i Fjeldet
  4. Solen, om den skal skinne og det skal blive godt Veir
  5. Gand-Fin, som har lært at udsende Gand
  6. Gaupe

  Kilder:

  Friis, J. A., 1871: Lappisk Mythologi.

   

  Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
  Varanger Samiske Museum
  med støtte fra Kulturnett.no
  Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk