Skriv ut!
 
En tromme med sentralt solsymbol

(Tromme nr. 8 fra Friis)

Billedtekst: Tromme tegnet av ukjent forfatter som også har skrevet ned forklaringer på symbolene. Gjengitt av J.A. Friis i 1871:

 1. Gjærde, hvormed Renen indestænges naar den skal malkes
 2. Finnen gaar paa Jagt (red. anm.: ”finn” = same)
 3. Buoida, Hermelin
 4. Finnehytter Furuskov
 5. Oarre, Ikorn
 6. Billede af Runebommen selv, hvilket signum tilkjendegiver, om Runebommen spaar sandt
 7. En Fin kommer for at besøge den anden
 8. Fiskebaad med Garn bagefter
 9. Finnerne gaa paa Bjørnejagt
 10. Bjørnen
 11. Fugleeg
 12. Finnekone, som gaar til Staburet
 13. Fjeldet, hvor Rensdyrene gaa
 14. Staburet i Skoven, hvori Madvarer m.m. gjemmes
 15. Finnehytter i en anden Finneby
 16. Ulven efter Rensdyrene i Fjeldet
 17. Gud den Helligaand
 18. Ulv har gjort skade i andre Finners Hjord
 19. Elg
 20. Gud Fader
 21. Færgebaad
 22. Guds Søn
 23. Ristbalges, hvor der findes: a. Bumand, b. Bumands Hus, c. Ko, d. Gris
 24. En Ko, som staar der, for at man kan faa at vide, om mange Kjør skulle dø for Bumændene ved Foraarstid
 25. Hest og Rytter, for at man kan faa vide, om de gamle Heste skulle skydes af Bumændene, saaledes at Finnen faar Anledning til at flaa dem og beholde Kjødet til Spise
 26. Gandflue til at skade Kvæget med
 27. Kirke
 28. Bæver
 29. Gandflue til at skade Mennesker
 30. Finnen kjører i sin Renslæde
 31. Finnens Begravelsesplads i Fjeldet
 32. Finnens Kone
 33. og 35. De Mandspersoner, der vogte Ren
 1. Finnen leder efter vildfarende Rensdyr
 2. Djævelen
 3. Rensdyr, som er blevet borte i Fjeldet
 4. Solen, om den skal skinne og det skal blive godt Veir
 5. Gand-Fin, som har lært at udsende Gand
 6. Gaupe

Kilder:

Friis, J. A., 1871: Lappisk Mythologi.

 

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk