Skriv ut!
 
En tromme med sentralt solsymbol og flere felter

(Tromme nr. 1 fra Friis)

Tromme tegnet av misjonæren Thomas von Westen tidlig på 1700-tallet. I samme manuskript hadde han nedtegnet en forklaring på symbolene. Gjengitt av J.A. Friis i 1871:

 1. Hora-gales, Tordenens Gud
 2. Varalde-olmai, Himmel-Mand
 3. Biegga-gales, Stormens Gud
 4. Varalde-Noaide, Himmelens Noaide
 5. Rutu, de 3 Storguders Tjener
 6. Hane, som ofres til de 3 Storguderne
 7. Hunren, Offer til Storgudene
 8. Varalde-Biri, Himmelens Bjørn
 9. To Strege, der adskille Himmelen fra Jorden og de himmelske fra de jordiske Guder
 10. Ailekes olmai, Søndagsmanden
 11. Nubbe ailekes olmai, Lørdagsmanden
 12. Goalmad ailekes olmai, Fredagsmanden
 13. Bæivve, Solen
 14. Rist-balges, de Kristnes Vei, hvorpaa findes Hest, Gjed, Kirke m.m.
 15. Sturik, Hest
 16. Vuollenere Noaide, de Dødes Noaide
 17. Jabmiku đi aibmo, de Dødes Rige, hvor der findes Kirke, Lappehytte og Streger, der betegne den eller de Døde, der paakaldes

17-14. Rummet mellom 17-14 kaldes Jabmiku đibalges, Dødningernes Vei

18. Juks-akka, Bue-Moder, Gudinde for Drengebørn

19. Sarakka, Skabelsens Moder

20. Mader-akka, Stam-Moder

21. Fiskevand

22. Lappens egen Bopæl

23. Læib-olmai, Skov- eller Bjørne-Guden

24. Biri, Bjørn

Kilder:

Friis, J. A., 1871: Lappisk Mythologi.

 

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk