• where can i buy microsoft project autodesk autocad lt 2014 purchase cost of adobe acrobat xi microsoft visual studio buy
 •  
  Skriv ut!
   
  En tromme med sentralt solsymbol og flere felter

  (Tromme nr. 1 fra Friis)

  Tromme tegnet av misjonæren Thomas von Westen tidlig på 1700-tallet. I samme manuskript hadde han nedtegnet en forklaring på symbolene. Gjengitt av J.A. Friis i 1871:

  1. Hora-gales, Tordenens Gud
  2. Varalde-olmai, Himmel-Mand
  3. Biegga-gales, Stormens Gud
  4. Varalde-Noaide, Himmelens Noaide
  5. Rutu, de 3 Storguders Tjener
  6. Hane, som ofres til de 3 Storguderne
  7. Hunren, Offer til Storgudene
  8. Varalde-Biri, Himmelens Bjørn
  9. To Strege, der adskille Himmelen fra Jorden og de himmelske fra de jordiske Guder
  10. Ailekes olmai, Søndagsmanden
  11. Nubbe ailekes olmai, Lørdagsmanden
  12. Goalmad ailekes olmai, Fredagsmanden
  13. Bæivve, Solen
  14. Rist-balges, de Kristnes Vei, hvorpaa findes Hest, Gjed, Kirke m.m.
  15. Sturik, Hest
  16. Vuollenere Noaide, de Dødes Noaide
  17. Jabmiku đi aibmo, de Dødes Rige, hvor der findes Kirke, Lappehytte og Streger, der betegne den eller de Døde, der paakaldes

  17-14. Rummet mellom 17-14 kaldes Jabmiku đibalges, Dødningernes Vei

  18. Juks-akka, Bue-Moder, Gudinde for Drengebørn

  19. Sarakka, Skabelsens Moder

  20. Mader-akka, Stam-Moder

  21. Fiskevand

  22. Lappens egen Bopæl

  23. Læib-olmai, Skov- eller Bjørne-Guden

  24. Biri, Bjørn

  Kilder:

  Friis, J. A., 1871: Lappisk Mythologi.

   

  Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
  Varanger Samiske Museum
  med støtte fra Kulturnett.no
  Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk