Skriv ut!
 
Anders Poulsens tromme

Bildet til høyre: Tromme som tilhørte noaiden Anders Poulsen. Beslaglagt i 1691. Anders Poulsen har selv forklart symbolene på tromma. Gjengitt etter amtmann Lillienskiold, 1695:

1. rad: 1. Ilmaris. Står for storm og stygt vær. 2. Diermis. Kan tilbakekalle flovær og regn, men har ingen makt uten at Gud først har gitt den til ham. Liksom Ilmaris kan gjøre ondt vær til skade på skip og båter, kan Diermis gjøre godt vær etc. 3. Villreinsskikkelse kalt Govdde. Hvis det spilles på trommen, men ringen ikke vil lande på figuren, får den som spør om jaktlykke ikke rein den gangen, selv om han gjør sitt beste.

2. rad: 1. Solen. Med den skaffes godt vær. 2. Jumal-barn. Tar bort synd. 3. Jumal-Etiem. Gud Fader som straffer ondskap. Kan gi syndenes forlatelse, sjelens salighet og en kristen død. 4. Domkirken. Til den ber han om sjelens salighet. 5. Engil. Den hellige ånd. Tar bort synden så man blir som et nytt menneske igjen.

3. rad: 1. St. Anna. Denne holder han for Marias søster. St. Anna søker alltid råd hos Maria når barselkvinner skal hjelpes, for uten Maria kan hun intet gjøre. 2. Maria Jumal, Enne, Ache. Maria, Kristi mor, Guds mor. Hjelper særlig barselkvinner. Hjelper også til med å avløse synden og tilbes ”like med Gud”. 3. Tre bilder som kalles Juli-peive, Juli Herr, som råder for juledagene. Den første heter Ouct Juli peive, første juledags herre. Den andre Couct Jule pevie, annen juledags herre, og den tredje Golme Jule peive, tredje dags herre. Når noen vanhelliger dem, straffer Gud ham, men når noen holder dem hellige og ber Gud om noe, skal Gud av den grunn hjelpe.

4. rad: 1. Manna. Det vil si Mannen. Tilbes for godt og klart nattvær. 2. To menns skikkelse som kalles Olmoug manna kirke. Det er folk som går i kirken. 3. En kirke. Skal bety den kirken der han har sitt tilhold. Til denne kirken sier han at både han selv og andre ofrer både vokslys, penger og annet. Dog ofrer ingen med mindre de blir hjulpet. Offeret overleveres presten ved kirken. Det skjer når noen er syk, har motgang med rein eller annet ondt vederfares. 4. En manns skikkelse. Han står på andre siden av kriken og skal være en som vil gå inn i den.

5. rad: 1. En kvinneskikkelse som skal være den bundne Djevels kvinne. Henne visste han ikke navnet på. 2. En menneskeskikkelse som står litt nedenfor det første. Han sier det forestiller en Djevel som dreper folk og kalles sykdom. 3. Et bilde av et annet menneske som han sier er den Djevelen som nå er i Helvete og som svever rundt i verden. Han vet ikke hans navn, men han rømte bort da Gud bandt den andre Djevelen. Da hadde Gud på seg jernsko og trødde dem ned i ei stor myr. 4. Helvit Tol. Står for Helvetes ild hvor menneskenes sjeler brennes. 5. Det kaller han Helvit tarve Geidm. Skal forestille Helvetes tjærekjele. I denne kokes sjelene i Helvete. 6. Det betyr Helvetes grav og kalles Helvit hauff. Der kastes alle de menneskene som tror på Satan.

Kilder:
Leem, Knud, 1776: Beskrivelse over Finmarkens Lapper
Hagen, Rune og Per Einar Sparboe, 1998: Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark

Om rettssaken mot Anders Poulsen

 
Anders Poulsens tromme

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk