price acrobat 9 autocad lt 2017 serial number and product key

request code windows xp how to download windows xp streets trips 2013 price list autodesk autocad lt 2012 64 bit
maya version software for sale maya 2017 for apple mac os illustrator cc for mac software download autocad lt 2015 download for pc autodesk autocad 2010 bit autodesk autocad 2010 activation code illustrator cc pc download bit illustrator cc
 
Skriv ut!
 
Etnografisk materiale

J.A. Friis: Språkforsker og forfatter som blant annet ga ut ” Lappisk mythologi, eventyr og folkesagn ” (1871), som sammenfatter materiale fra 1700-tallet. " En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen " (1871) og den kjente skjønnlitterære boken ”Lajla” (1881).

Gustaf von Düben: Forfatter av "Om Lappland og Lapparna" (1873), det første egentlig etnografiske verket om samene.

Jacob Fellmann: Prest i Utsjok og Enare i 1819-1830. Forfatter av verket "Anteckningar under min vistelse i Lappmarken" (1906).

Gustaf Hallström: Svensk arkeolog som utga blant annet ” Kolalapparnas hotade existens” (1912) og ” Gravplatser och offerplatser i ryska lappmarken” ( 1922). Etterlot seg også en omfattende fotosamling.

Uno Holmberg-Harva: Forfatter av ”Lappalaisten uskonto” (1915), svensk utgave: ”Lapparnas religion”.

Samuli Paulaharju: Folkelivsgransker som beskrev samisk tradisjons-kunnskap og seider i Finland i blant annet ”Lappin muisteluksia” (1922) og ”Taka-lappia” (1927) (også utgitt under tittelen ”Porvoo” i 1956).

Just K. Qvigstad: Samlet en stor mengde samiske sagn og eventyr i 4-bindsverket ”Lappiske Eventyr og Sagn” I-IV (1927-1929).

Väinö Tanner: Forfatter av "Skolt-Lapparna" (1929), en mye anvendt kilde til kunnskap om skoltesamisk kultur.

Eliel Lagercrantz: Språkforsker som blant annet samlet fortellinger og joiker i indre Varanger. Disse er samlet i ”Lappishe Volksdichting” (1957-1963). Han etterlot seg også et stort fotoarkiv. Fortellingene og joikene ble nylig oversatt til moderne samisk og norsk, se VSMs Lagercrantz-prosjekt. I prosjektet ble melodiene til flere av joikene rekonstruert. Lytt til en av dem her .

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk