Samisk tro og
mytologi


Noaiden og
tromma


De levende og
de døde


Hellig landskap


Kristningen 

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk