• adobe acrobat standard license price microsoft studio 2010 sales adobe photoshop extended mathworks matlab
 • SámegilliiEnglish 
  Skriv ut!
   
  Stjernehimmelen

  Blant motivene på den samiske stjernehimmelen er en stor jaktscene hvor flere jegere jakter på det gjeveste byttet, Sárvas, som er en stor elg- eller reinokse.

  En av jegerne er Fávdna, og buen hans, Fávnnadávgi, er håndtaket, eller ”buen” på det som i norrøn tradisjon kalles Karlsvogna. Historien om jakten varierer noe fra sted til sted, slik muntlige tradisjoner ofte gjør, men kjernen i fortellingen er at jakten oppe på stjernehimmelen har gått sin gang i uminnelige tider uten at noen noensinne har lyktes i å nedlegge Sárvas. Skulle dette noen gang skje, vil verden gå under.

  Hvis man tar fortellingen til hjelp og følger med på stjernehimmelen i løpet av natten, vil man se hvordan stjernene og dermed de ulike sagnfigurene beveger seg over himmelen mens jaktdramaet utspiller seg.

  Kilder:
  Sara Gaup Vars. Ikke en stjerne tapt - Den samiske stjernehimmel”, Astronomi nr 4/2001.
  Jelena Sergejeva. Noen samiske stjernebilder

   
  Orions belte kalles på samisk blant annet

  Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
  Varanger Samiske Museum
  med støtte fra Kulturnett.no
  Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk