• cheap autocad mep where can i buy archicad cost of artlantis studio software creative suite 6 purchase studio producer xxl update cost
 • SámegilliiEnglish 
  Skriv ut!
   
  Misjon på 1600- og 1700-tallet

  I Norge og Sverige hadde en del samer konvertert til kristendommen allerede på 1600-tallet, men den mest intense misjonsvirksomheten i de samiske områdene foregikk mellom 1650 og 1750.

  Mange harde virkemidler ble brukt. Blant annet ble offersteder og trommer ødelagt.

  I Sverige startet myndighetenes innsats for å kristne samene på 1600-tallet. De fokuserte på at samene skulle døpes og møte til gudstjeneste. I kirken skulle de opplyses om kristendommens vesen og dermed ledes bort fra sin tradisjonelle tro.

  Misjonen i Norge ble statlig organisert på 1700-tallet. Presten Thomas von Westen ledet arbeidet. Han har blitt kalt ”samenes apostel”. Strategien i Norge var å omvende den enkelte same. For å oppnå dette, samlet von Westen mye informasjon om den gamle samiske troen. Slik kunne han argumentere mot samene han møtte og overtale dem til å omvende seg.

  Selv om samene offisielt ble kristnet på 1600- og 1700-tallet, fortsatte mange å hedre sine gamle guder og offersteder. Les mer om dette her.

  Kilder:
  Om trosskiftet

   
  Den norske misjonæren Thomas von Westen, også kjent som

  Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
  Varanger Samiske Museum
  med støtte fra Kulturnett.no
  Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk