• subscription price microsoft publisher www.aquaspasinc.com discount ableton live 9 price office home & business 2016 digital image software price
 • SámegilliiEnglish 
  Skriv ut!
   
  Språklige kilder

  Samiske stedsnavn som inneholder benvenelsen basse eller passe (hellig), hálde (underjordisk), sáivu og álda med flere, viser til kultplasser og hellige steder.

  Ordtak kan si noe om tidligere tiders tenkemåte, tradisjoner og begreper, for eksempel: Gávvilis olbmos leat eambbo juonat go suonat , som betyr ”Den smarte har det mer i hodet enn i kroppen”. Ordtaket spiller på likheten mellom juonat, ”kløkt”, og suonat, ”sener”, og viser tilbake til en myte om Beaivebártni, Solsønnen.

  Også enkeltord og fraser kan gi oss informasjon om førkristen tro. På nordsamisk finnes uttrykket guovtte áimmu gaskkas. Det brukes i dag i betydningen ”forvirret”, men betyr direkte oversatt ”mellom to verdener”. Uttrykket forteller at man forholdt seg til minst to verdener og kan også være en beskrivelse av noaidens tilstand på reisen mellom disse.

  Kilder:
  Mathisen, Hans Ragnar, 1991: Sámi kulturmuittut. Báikenamma čoaggina giehtagirji/Samiske kulturminner. Håndbok i stedsnavnregistrering .
  Gaski, Harald ja Aage Solbakk (doaim.), 2003: Jođi lea buoret go oru.
  Gaski, Harald, 2004: Tiden er et skip som ikke kaster anker – samiske ordtak.

   
  Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

  Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
  Varanger Samiske Museum
  med støtte fra Kulturnett.no
  Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk