SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Sáivu

Sáivu, sáiva, sávja (nordsamisk)
Sájvva (lulesamisk)
Saajve (sørsamisk)

Sáivu kan bety forskjellige ting, men knyttes ofte til en annen verden og de vesenene som har tilhold der.

I sørsamiske områder er saajve-vaerieh betegnelsen på de hellige fjellene, også kalt “arvefjell”. Åndene som holder til i disse fjellene kalles saajve eller saajve-ålmaj (sáivu-folk). Det er disse åndene som gir noaiden opplæring.

Sáivu brukes også om innsjøer eller vann med dobbel bunn. På den andre siden av den doble bunnen ligger sáivu-riket, der alt er større og bedre enn i menneskenes verden. Fisken i sáivu-vann er ekstra fin og feit, men kan være vanskelig å fange. Før ble det ofret til seider ved mange sáivu-vann.

Kilder:
Bäckman, Louise, 1975: Sájva.

 
Sávja/Sáivu. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk